ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล ประถม หลักสูตร EP ปี 2557

ประมวญค่าภาคเรียนโรงเรียนอนุบาล ฐาน หลักสูตร EP (English Program) ชันษา 2557 โดยเรียงตามชื่อเสียงเรียงนามดินแดน ชื่อโรงเรียน ถิ่นที่อยู่ คุณประโยชน์เทอม (ทาบหนึ่งภาคเรียน) 1. โรงเรียนศรีผมปลอมรมควัน์ 1020/1 ตัวถนนสุขุมวิท แดนตุ๊เจ้าคิ้ว เขตคลองเตย อนุบาล – 64,100 เท้า / เทอม ทีแรก – 65,100 พระบาท / เทอม คุณประโยชน์แรกเข้า 43,000 เท้า 2. เตรียมประถมคนประกอบอาหารไก่ 3812 พระราม 4 ฝ่าย คลองหนึ่งพันกิโลกรัม เขต ลำคลองเตย อนุบาล – 43,000 เท้า / เทอมปราศจากหลักสูตร EP เสียแต่ว่ามีคอร์สภาษาอังกฤษแบ่งออกกราบเรียนเพิ่มค่าจับจ่ายใช้สอย ดวงจันทร์เว้น 2,800 เท้า 3. พระหทัยคอนแวนต์ 94 ทางเดินไพเราะพี่ษา พระราม 4 ฝ่าย คลองต้นเตย เขต คลองเตย เตรียมประถม – 70,000 พระบาท / เทอม แรก – 96,000 พระบาท / ภาคเรียน 4. ดำรีสาสนวิเทศฝันใหม่ 48 หมู่ 4 แดนสามวาตะวันออก อาณาเขตลำคลองสามวา เตรียมประถม – 18,500 เท้า ฐาน – 30,000 บาท 5. โสมาภานุสสรณ์ 12 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ตัวถนนพระยาสุเรนทร์ แดนบางชัน คลองสามวา เตรียมประถม – 33,437 บาท ฐาน – 34,702 เท้า 6. โรงเรียนฉัตรวิทยา ตัวถนนรามอินทรา 44 แดนคันนาแถว อาณาเขตลูกคันแถว เตรียมประถม – 31,500 เท้า แรก – 33,500 บาท 7. โรงเรียนดรุณพัฒน์ 8/3 หมู่คนตำหนัก 1 แดนลาดเทแวง เขตจตุจักร อนุบาล – 50,000 พระบาท แรก – 75,000 บาท 8. อนุบาลแสงโสม 6 ทาง หมู่คนแช่มชื่น 32 ตัวถนน หมู่ชนแช่มชื่น เยื้องหมู่บ้านสิเมนต์แหลมทอง อนุบาล – เทอมจำเดิม 40,900 เท้า เทอมที่สอง 35,900 พระบาท 9. โรงเรียนแก้วสารพัดนึก 41/18 ถนนเทอดความเป็นอิสระ ซ.เทอดประเทศไทย 33 ตำบลบางค้อ ดินแดนจอมทอง อนุบาล – 40,000 เท้า ฐาน – 45,000 บาท ค่าจำเดิมเข้าไป 30,000 เท้า 10. โรงเรียนธนินทพระอาทิตย์ทยาเสพติด 82/154 ทางเดินทำให้ดีขึ้นปเรียวดีงาม หมู่คนอุทิศ ฝ่าย ถูกัน ดินแดน ที่สูงบุรี เตรียมประถม – 19,407 เท้า ทีแรก – 21,051 บาท 11. วิทยาคารตุ๊หฤทัยดอนเมือง 18/95 สรงประภัสสร ฝ่าย ที่ดอนเมือง ดินแดน ที่สูงเมือง อนุบาล – 23,000 บาท แรก – 24,000 บาท 12. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 565 ถนนสามเสน แดนวชิรพยาบาล อาณาเขตดุสิต แรก – 80,000 เท้า 13. อาคารเรียนฤความมัวหมอง จังหวัดธนบุรี 107/6 จรัญสนิทวงศ์ ฝ่าย โปร่งใสเลี้ยงดูธนูี เขต กรุงเทพฯโหรง เตรียมประถม – 28,000 เท้า ฐาน – 45,500 พระบาท 14. อนุบาลสาสมบุญกุศลวิทย์ 6/1 กลุ่ม 6 ถนน รามา 2 บางมด จอมทอง เขตลำคลองสามวา กะ 70,000 พระบาท / ปี 15. เจ่งสาสนต่างประเทศหนองน้ำนิศานาถม 273 ถนนบางบอน 5 ฝ่ายหนองน้ำรัชนีกรม ดินแดนหนองนิศานาถม เตรียมประถม 34,000 บาท / ปี ฐาน 61,000 เท้า / ชันษา 16. วิทยาคารอำนวยศิลป์ 281 ถนนเพชรเกษม ฝ่ายบางแคนอกเหนือ ดินแดนบางแค แรก – 34,152 เท้า มีค่าภาคเรียนวิทยาคาร EP อีกเค้าหน้าถัดจาก >>> ชื่อเสียงเรียงนามวิทยาคาร ถิ่นที่อยู่ ค่าภาคเรียน (ต่อหนึ่งเทอม) 17. โรงเรียนแนวไผ่เฉิดฉาย ถนน จรัญสนิทวงศ์ ฝ่าย โปร่งใสยี่ชวนหัว อาณาเขต ใสพลัด เตรียมประถม – 35,000 พระบาท แรก – 65,000 บาท 18. โรงเรียนสาธิตนา 50 ตัวถนนเฉิดฉายกำเนิด ฝ่ายลาดแวง เขตจตุจักร คอร์สนานาประเทศ เทอมจำเดิม 160,000 บาท เทอมลำดับที่สอง 120,000 เท้า 19. อนุบาลเด่นหล้า 229 ทาง เพชรเกษม 102/2 ตำบล บางแคเหนือ เขต บางแค เตรียมประถม 90,000 บาท 20. ผะแหวงศิษย์พิทยา 512 ทางเดินขอบลำคลองน้ำประปา ตัวถนนราษฎรล่าช้า 1 ฝ่ายใสมือสะอาด อาณาเขตบางสุจริต เก็ง 20,000 เท้า 21. ดำรีสาสน์ต่างชาติโปร่งใสบอน เลขที่ 99 ถนนโปร่งใสบอน 3 ฝ่ายโปร่งใสบอน อาณาเขตใสบอน อนุบาล – 16,000 เท้า ฐาน – 34,000 บาท 22. เมล็ดทานตะวันสามภาษามนุษย์ หมู่ 5 9/1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ฐาน – กะ 60,000 พระบาท 23. เตรียมประถมทานตะวัน 9/1 ถนนใสบอน 5 ตำบลบางบอน เขตใสบอน อนุบาล – กะ 45,000 บาท 24. วิทยาคารเซนต์โยเซฟคอนมอบให้ต์ 7 ท้องถนนคอนแวนต์ เครื่องสีลม อาณาเขตโปร่งใสมลัก ประมาณ 250,000 พระบาททาบปี 25. อัสสัมชัญทำความเข้าใจ 22 ทางเดินก้าวหน้านคร 40 ถนนเจริญนคร อาณาเขตบางมลัก ทีแรก – เก็ง 90,000 พระบาท อุปไมยค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ มีข้อสงสัยคดีการมีท้อง หรือไม่ก็มีกระทู้ถามข้อความการเลี้ยงลูกหรือเปล่าจ้ะ? ค้นหาอ่านข้อเขียน หรือถามสิ่งแห่งเธอต้องการรู้ผ่านเล็กปของดิฉันได้มาเกิน ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS กับ Android ได้มาจากนั้นวันนี้!